Gartnerfag

I gartnerfaget kan du blant annet lære å:

  • dyrke frem planter fra frø
  • vedlikeholde gress og blomsterbed gjennom sesongen, gjennom gressklipping, vanning og luking
  • kjenne igjen og lære navn på noen planter, samt lære litt om hvordan plantene trives og kan brukes

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

Bilde er tatt av lærekandidater på Smiløkka. Her er læreplanen i faget; TLKP GartnerfagetLK20

Opplæringsbedrifter