Informasjon om oppstart etter ferien

Oppdatert, 12. august-2020

Nå har de fleste av våre lærekandidater gjenopptatt opplæringen etter ferien, og alle våre nye kandidater har felles oppstart, Mandag 17/8/20.

I tillegg, vil nå vårt opplæringstilbud gå ut i hele det nye fylket, med utvidede grenser både mot vest og nord i gamle Telemark. Det fagre aukar på.

Alle våre opplæringsbedrifter, følger nøye våre egne og myndighetenes smitteverntiltak og anbefalinger. Vi holder fremdeles begrensninger på møter og samlinger, og vil holde informasjonsflyten oppe, hva gjelder endringer og praksis i en ny tid.

Opplæringen og oppfølgingen av hver enkelt lærekandidat, vil verken begrenses eller lide under smitteverntiltakene som vi fremdeles må håndheve.

Snarere tvert imot, vi har sett en årvåkenhet og bevissthet for egen helse og sikkerhet, og et felles ansvar som samler oss.

Vi ønsker alle våre lærekandidater et rikt og inspirerende opplæringsår!