Overskrift

Hva gjør en lærekandidat?

Du har sikkert tenkt på fremtiden din, det har vi også. Liker du å lære ved å jobbe med praktiske ting? Som lærekandidat i Oktav kan du fortsette den videregående opplæringen din, ved å være i en av våre bedrifter. Det er viktig for alle mennesker å ha noe gjøre, få mestre og ha fine folk rundt seg- det får du her! 

Hvem kan søke?

Lærekandidatordningen gjelder elever som har behov for tilrettelegging i sin fagopplæring. Den gjelder for elever som har gått to år på videregående skole og som har en sakkyndig vurdering fra PPT, som tilsier at en riktig målsetting for personen er et kompetansebrev og tilrettelagt arbeid. Hovedregelen er to år på skole og to år i bedrift, og eleven må ha ungdomsrett. Du må gjennomføre og mestre en praksisperiode (YFF) i forkant av oppstart.

Hvordan prøve på jobben?

Det er viktig at du får en jobb du liker og klarer. Derfor kan du prøve deg i jobben, og dette kalles yrkesfaglig fordypning (YFF). YFF er et praktisk fag i skolen der du kan få prøve deg i arbeidslivet før du søker om å bli lærekandidat.