Oktav AS er et tilbud under Vestfold og Telemark fylkeskommunes videregående utdanning. Vekst og Arbeids- og inkluderingsbedriftene i Vestfold etablerte 2012 Opplæringskontoret Oktav for oppfølging av lærekandidater med behov for tilpasset fagopplæring.  Det gis tilbud om ulike fagretninger i de 12 medlemsbedriftene.

Daglig leder

Daglig leder for Oktav er Peik Hveem

Styret

Styreleder:                      Ingunn Rogstad
Styremedlem:                Anne Andersen
Styremedlem:                Marit Kasin
Styremedlem:                 Runar Bergstrøm
Styremedlem/Vara:     Glenn Ellefsen

Medlemsbedrifter

Bedriftene som har ordningen dekker hele fylket.

VIA Færder AS, Ingunn Rogstad, e-post; ingunn@viafaerder.no, tlf; 928 38 160
RAK – Revetal arbeid og kompetanse AS, Glenn Ellefsen, e-post; glenn.ellefsen@rak.as, tlf; 480 24 447
Tangent AS, Per Erik Wroldsen, e-post; per.wroldsen@fonix.as, tlf; 911 72 511
iVekst AS, Anne Andersen, e-post; anne@ivekst.no, tlf; 406 08 909
JobbIntro AS, Liss Wrennmark, e-post; liss.wrennmark@jobbintro.no, tlf; 970 93 967
Empus AS, Runar Bergstrøm, e-post; runar@empus.no, tlf; 948 65 095
Signo Grantoppen AS, Ketil Stokke-Johnsen, e-post; ketil.stokke.johnsen@signo.no, tlf; 902 75 610
Smiløkka Arena AS, Simen Førsund, e-post; simen.forsund@smilokka.no, tlf; 932 39 460
Velle Utvikling AS, Siv Hjertø, e-post; siv.hjertø@velle.no, tlf; 908 61 300
Delecto AS, Hanne Jensen, epost: hanne@delectokragero.no, tlf. 90 55 46 78
Kvito AS, Kari Årlid, epost: kari.aarlid@kvito.no, tlf. 958 84 644