Oppstart,nyttår-2021

Oppdatert 12. januar 2021

 

Vi ønsker alle våre lærekandidater og bedriftene et godt nytt år i 2021, med lysere utsikter, stigende ambisjoner og personlig utvikling.

Som vi har skrevet i alle våre oppdateringer vedrørende koronasituasjonen, er det bedriftene selv som styrer sine tiltak og praksis, etter råd fra helsemyndighetene.

Det gjelder også i fasen vi er inne i nå, med betydelig innskjerpede tiltak frem til 18 januar, i første omgang.

Dersom noen bedrifter velger hjemmeundervisning for sine lærekandidater, så er forventningen fra Oktav, at disse følges daglig opp på Teams eller Zoom, med oppgaver, evalueringer og samtaler.

Oktav har begrensede fysiske besøk i bedriftene i denne perioden, og bare dersom det er egnede lokaler og bedriftene tillater det.

Øvrige møter og samtaler vil være elektroniske frem til det kommer nye oppdateringer fra myndighetene.