Aktivitør

Liker du å være i kontakt med mennesker, skape motiverende og stimulerende aktiviteter, og bidra til at andre har det bra? Da kan du passe som aktivitør.

Aktivitør

Liker du å være i kontakt med mennesker, skape motiverende og stimulerende aktiviteter, og bidra til at andre har det bra? Da kan du passe som aktivitør.

Hva gjør en aktivitør?

Aktivitøren velger aktiviteter ut fra brukerens ressurser, ønsker og behov, og ut fra kjennskap til egenskapene til ulike aktiviteter. Aktivitetene hentes fra alle livsarenaer, som hjemmet, skolen, jobben eller fritiden. Det kan for eksempel være fysisk aktivitet, musikk, kulturelle aktiviteter eller dagligdagse gjøremål.

Som aktivitør tilrettelegger du aktiviteten ved å forenkle framgangsmåter og teknikker, bygge om redskaper og ta i bruk hjelpemidler. Tilretteleggingen kan også være rettet mot omgivelsene. 

Hva er det beste med jobben?

Dette er en morsom, skapende og spennende utdanning for deg som liker å motivere og tilrettelegge for at personer skal være aktive, alene eller sammen med andre. Du liker å skape aktiviteter som vedlikeholder eller bedrer brukerens funksjoner og skaper opplevelse av mestring, trivsel og glede.

Fullført og bestått opplæring gir deg kompetansebevis og mulighet til å jobbe som aktivitør!

Dette kommer du til å lære:

  • Kartlegge den enkeltes ønsker om og mulighet for aktivitet.
  • Planlegge, lede og gjennomføre aktiviteter.
  • Motivere brukerens aktivitet og deltagelse.
  • Vurdere og dokumentere aktiviteter.
  • Utvikle, kvalitetssikre og markedsføre aktiviteter.
  • Ansvaret for at rammene for aktivitetene er på plass. Det kan innebære ansvar for blant annet utstyr og ergonomi, økonomiforvaltning og administrative oppgaver.

Noe for deg? Topp!

Ta vare på saken eller del den med noen.

Her kan du bli aktivitør: