Barne- og ungdomsarbeider

Er du glad i være sammen med andre mennesker? Gir barn og ungdom deg følelsen av gjøre noe nyttig? Som barne- og ungdomsarbeider blir du viktig for mange.

Barne- og ungdomsarbeider

Er du glad i være sammen med andre mennesker? Gir barn og ungdom deg følelsen av gjøre noe nyttig? Som barne- og ungdomsarbeider blir du viktig for mange.

Hva gjør en barne- og ungdomsarbeider?
En barne- og ungdomsarbeider jobber med mennesker i alderen fra 0 til 18 år. Du blir en tydelig rollemodell og viktig person i hverdagen deres. Arbeidsdagen består i å gjennomføre og tilrettelegge pedagogiske tilbud for barn og unge.

Gjennom læring, utforsking og lek er du med på å skape samhold og fellesskap. Du er mye ute og driver med mange forskjellige aktiviteter. Å lære barna og de unge samhandling med seg selv og andre, er en stor del av arbeidet. Dette er mennesker med mange forskjellige utfordringer, noe som gjør at du får en givende arbeidsdag med stor variasjon.

Når du er ferdig kan du jobbe i barnehage, skole, SFO eller andre steder hvor barn og unge er aktive.

Hva er det beste med jobben?

Menneskene og en aktiv hverdag sammen med andre. I arbeidet jobber du tett med barn, unge, deres foresatte og gode kolleger. 

Fullført og bestått opplæring gir deg kompetansebevis og mulighet til å jobbe som barne- og ungdomsarbeider!

Dette kommer du til å lære:

  • Helsefremmende arbeid.
  • Planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme fysisk helse hos barn og unge.
  • Utføre førstehjelp.
  • Kommunikasjon og samhandling med barn, unge og foresatte.
  • Planlegge pedagogiske aktiviteter.
  • Observasjon som redskap.
  • Lover og regler.
  • Matlaging.
  • Tilpasse og utarbeide lek, idretts- og friluftsaktiviteter.
  • Bruke digitale verktøy.

Last ned individuell lærekandidatplan:

Noe for deg? Topp!

Ta vare på saken eller del den med noen.

Her kan du bli barne- og ungdomsarbeider: