Byggdrifter

Er du praktisk anlagt med teknisk kunnskap? Er du interessert i hvordan ting fungerer, kan se løsninger og fikse dem selv? Kanskje er det byggdrifter du skal bli.

Byggdrifter

Er du praktisk anlagt med teknisk kunnskap? Er du interessert i hvordan ting fungerer, kan se løsninger og fikse dem selv? Kanskje er det byggdrifter du skal bli.

Hva gjør en byggdrifter?
En byggdrifter er litt som en vaktmester, bare med formell kompetanse og mer kunnskap. Som byggdrifter har du ansvar for å vedlikeholde og passe på at alt ved bygninger, anlegg og installasjoner fungerer som de skal. Du lærer faglig forståelse og hva slags tekniske funksjoner et bygg må ha. Som byggdrifter blir du en viktig ressurs for de som bruker bygget, men også byggets eiere.

Faget og jobben er spennende, variert og krevende. Blant annet må du sørge for korrekt drift og vedlikehold, vurdere om man trenger ekstern hjelp og om bygget fungerer slik det skal for dem som bruker det. Du vil lære om alt fra moderne byggemetoder til tekniske løsninger, men også jobbe tett med mennesker med riktig kunnskap. Her kan du alltid lære mer om tekniske løsninger, noe som er gøy og utfordrende.

Hva er det beste med jobben?

Ansvar, utvikling og praktisk arbeid. Du får gjøre det du er god på, jobbe med hendene, men også være i kontakt med mennesker.

Fullført og bestått opplæring gir deg kompetansebevis og mulighet til å jobbe med byggdrift!

Dette kommer du til å lære:

  • Helse og miljø.
  • Sikkerhet.
  • Gode arbeidsvaner.
  • Kundeservice og kommunikasjon.
  • Lover, forskrifter og standarder.
  • Optimalisering av energibruk.
  • Miljøvennlig drift.

Last ned individuell lærekandidatplan:

Noe for deg? Topp!

Ta vare på saken eller del den med noen.

Her kan du bli byggdrifter: