CNC-Operatør

Store maskiner, datamaskiner, elektronikk, teknologi og datastyring innen mange fagfelt. CNC står for Computer Numerical Control. Høres det ut som noe for deg?

CNC-Operatør

Store maskiner, datamaskiner, elektronikk, teknologi og datastyring innen mange fagfelt. CNC står for Computer Numerical Control. Høres det ut som noe for deg?

Hva gjør en CNC-operatør?
Som CNC-operatør er data og digitale hjelpemidler en viktig del av arbeidet. Du må lese tegninger, forstå dem og burde være interessert maskiner og teknologi. Du kommer til å bruke systemer som datastyrer bor, slipere, sveisemaskiner og andre typer maskiner i mekaniske verksteder. Arbeidsdagen består i å motta materialer, velge skjæreverktøy og plotte skjæredata. Du skal passe på at maskinene er i orden og er med når det lages nye produkter eller skapes nye produksjonsprosesser. Her kommer du til å lære å arbeide selvstendig, nøyaktig og følge prosedyrer på en effektiv måte. Samarbeid er viktig. I tillegg til å håndtere utfordringer, lærer du om planlegging, programmering og lønnsom drift.

Hva er det beste med jobben?

Her går datamaskiner og produksjon hånd i hånd. Her får du ansvar, samtidig som det er mange faste rutiner. Respekt for mennesker, miljø, maskiner og utstyr står i fokus. Fullført og bestått opplæring gir deg kompetansebevis og mulighet til å jobbe som CNC-operatør.

Dette kommer du til å lære:

  • Produksjonsteknikk.
  • Kvalitet og dokumentasjon.
  • Planlegging og utføring av arbeid.
  • Programmering av CNC-maskiner etter tegninger.
  • Overvåke produksjon.
  • Vurdere eget arbeid opp mot kvalitet og lønnsomhet.
  • Utføre og drøfte faglige løsninger.
  • Feilsøking.
  • Optimalisering.
Last ned individuell lærekandidatplan: [ddownload_list categories=»cnc-maskineringsfaget»]

Noe for deg? Topp!

Ta vare på saken eller del den med noen.

Her kan du bli CNC-operatør:

Velle Utvikling AS

Velle Utvikling AS