Delecto

Delecto er en arbeids- og inkluderingsbedrift med formål om å få og beholde mennesker i arbeid. Vi er lokalisert 1,5 km fra Kragerø sentrum.

Delecto er leverandør av arbeidsmarkedstjenester til NAV. Vår hovedoppgave er å gi veiledning, opplæring og formidling til jobb. Vi er opptatt av å bidra til en meningsfull og utviklende arbeidshverdag for den enkelte arbeidstaker, og har arbeidsplasser for personer med behov for tilrettelagt arbeid.

Delecto er også en produksjonsbedrift. Våre dyktige ansatte leverer produkter og tjenester til ulike kunder, både private og offentlige. Vi har et snekkerverksted med god maskinpark, god kantine, fleksibel monteringsavdeling, profesjonell avdeling for industrisøm og en stor vedavdeling. Vi prøver å oppgradere våre ulike avdelinger etter hvert som behov og muligheter endrer seg.

Delecto ble etablert i 1983, og er et aksjeselskap 100 % eiet av Kragerø kommune. Vi er godkjent leverandør av velferdstjenester gjennom det europeiske kvalitetssystemet eQuass og har et godt samarbeid med NAV og det offentlige hjelpeapparatet. Vi er underlagt «forskrift om arbeidsrettede tiltak» i tillegg til alle lover og regler som gjelder for aksjeselskaper.

Kontaktperson

Hanne Jensen
tlf. 90 55 46 78
epost: hanne@delectokragero.no

Her finner du oss