Drangedal Produkter

Selskapets hovedformål er å gi arbeidstilbud til personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Arbeidet skal bidra til å utvikle resurser hos deltakere gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte arbeidstaker.

Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA), for yrkeshemmede som har trygd som livsgrunnlag. Vi er også opplæringsbedrift for lærekandidater. Bedriften tilrettelegger også arbeidsoppgaver for personer som trenger mye oppfølging.

Våre tjenester består i produksjon av varer og tjenester som til enhver tid forsøkes tilpasset best mulig til våre arbeidstakeres evner og muligheter, samtidig som produksjonen skal sørge for tilfredsstillende inntjening til driften av selskapet. Bedriften får tilskudd fra Drangedal kommune, staten og har egen inntjening som grunnlag for bedriften. 

Kontaktperson

Bertil Petterson
tlf. 951 71 565
epost: bertil@drangedal-prod.no

Her finner du oss