Empus AS

Empus A/S er en arbeidsmarkedsbedrift i nordre del av Vestfold og Telemark. Empus As har lokaler i Holmestrand og i Sande.

Empus As er opptatt av å legge til rette for at alle som jobber hos oss skal ha en meningsfull arbeidshverdag. I dette legger vi at hver enkelt skal få brukt sine ressurser og oppleve mestring og arbeidsglede.

Vi produserer og selger ulike produkter fra våre lokaler og yter tjenester til næringsliv og private i store deler av østlandsområdet.

Empus AS – Arbeidsglede og kompetanse

 

Før lærekandiatperioden:
Empus AS tilbyr elever i videregående plass for YFF(yrkesfaglig fordypning). Det tilbys 10 dager før søknadsfrist 1. februar, og 10 dager etter fristen hvis eleven har søkt om lærekandidatplass i bedriften. Det er valgfritt om man vil bruke disse dagene sammenhengende eller oppdelt, f. eks 1 dag per uke. YFF gir eleven god kjennskap til bedriften og gir et bedre grunnlag når man skal søke lærekandidatplass, samtidig som bedriften blir godt kjent med eleven og kan tilrettelegge bedre for opplæring, ved oppstart.

Skolen kan hjelpe til med avtale om YFF plass.

Empus AS har åpent hver ukedag, og tar gjerne imot elever/lærere/foresatte på omvisning etter avtale med koordinator for lærekandidater.

I lærekandidatperioden:
Avdeling for lærekandidater ledes av en koordinator som vil sørge for tett oppfølging hele opplæringsløpet, i tillegg er det faglige ledere som har ansvar for å følge opp hvert enkelt fag. Opplæringskontoret Oktav følger opp lærekandidatene hver 3. måned på bedriften, og ellers ved behov.

Som lærekandidat hos oss vil du få individuelt tilpasset opplæring utfra dine ønsker og forutsetninger. Du vil vær med på å forme opplæringen din innenfor valgt fag. Vi har stor variasjon i arbeidsoppgaver og mulighet til å tilpasse arbeidsdagen deretter.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

Empus Sande
Ulike typer monteringsoppdrag
Salgsarbeid i butikk
Salgsarbeid kantine
Lagerhold
Makulering
Vedlikehold av maskiner og utstyr
Kjøkken/catering
Bilpleie
Vedproduksjon
Produksjon av strikkeprodukter
Produksjon av keramikkprodukter
Produksjon av glassprodukter
Hagearbeid/vedlikehold
Flytteoppdrag
Aktivitetsoppdrag (Aktivitør/helse)

Empus Holmestrand
Ulike typer monteringsoppdrag
Salgsarbeid i butikk
Lagerhold
Makulering
Vedlikehold av maskiner og utstyr
Bilpleie
Hagearbeid – serviceoppdrag
Levere frukt og mat til bedrifter
Trykk på kopper
Trykk på tekstiler
Trykk av banner og rollup
Produksjon av klistremerker
Produksjon av plakater

Lærekandidatene tilbys kurs underveis i opplæringsløpet, både interne og eksterne. Eksempler på dette er truckførerkurs, Kurs i HMS, Kurs i sosiale medier.

Koordinator legger opp til at lærekandidater som ønsker utplassering i eksterne bedrifter skal få mulighet til dette. Vi har løpende avtaler med noen bedrifter, men tar også kontakt med nye bedrifter hvis dette er ønskelig og aktuelt innenfor faget.

Empus AS er opptatt av et godt samarbeid med foreldre/foresatte, og legger til rette for et tett foreldresamarbeid for de som ønsker dette. Vi samarbeider også med bolig/utetjeneste og andre instanser der dette er nødvendig.

Vi samarbeider med NAV i god tid før lærekandidattidens slutt for å sikre en god overgang til videre arbeidsliv.

Kontaktperson Empus

Lene Christin Engen
tlf.  940 09 157
epost: lene@empus.no

Her finner du oss i Sande

Her finner du oss i Holmestrand