Empus AS

Empus A/S er en arbeidsmarkedsbedrift i nordre del av Vestfold og Telemark. Empus As har lokaler i Holmestrand og i Sande.

Empus As er opptatt av å legge til rette for at alle som jobber hos oss skal ha en meningsfull arbeidshverdag. I dette legger vi at hver enkelt skal få brukt sine ressurser og oppleve mestring og arbeidsglede.

Vi produserer og selger ulike produkter fra våre lokaler og yter tjenester til næringsliv og private i store deler av østlandsområdet.

Empus AS – Arbeidsglede og kompetanse

Før lærekandiatperioden:

Empus AS tilbyr elever i videregående plass for YFF(yrkesfaglig fordypning). Det tilbys 10 dager før søknadsfrist 1. februar, og 10 dager etter fristen hvis eleven har søkt om lærekandidatplass i bedriften. Det er valgfritt om man vil bruke disse dagene sammenhengende eller oppdelt, f. eks 1 dag per uke. YFF gir eleven god kjennskap til bedriften og gir et bedre grunnlag når man skal søke lærekandidatplass, samtidig som bedriften blir godt kjent med eleven og kan tilrettelegge bedre for opplæring, ved oppstart.

Skolen kan hjelpe til med avtale om YFF plass.

Empus AS har åpent hver ukedag, og tar gjerne imot elever/lærere/foresatte på omvisning etter avtale med koordinator for lærekandidater.

I lærekandidatperioden:

Avdeling for lærekandidater ledes av en koordinator som vil sørge for tett oppfølging hele opplæringsløpet, i tillegg er det faglige ledere som har ansvar for å følge opp hvert enkelt fag. Opplæringskontoret Oktav følger opp lærekandidatene hver 3. måned på bedriften, og ellers ved behov.

Som lærekandidat hos oss vil du få individuelt tilpasset opplæring utfra dine ønsker og forutsetninger. Du vil vær med på å forme opplæringen din innenfor valgt fag. Vi har stor variasjon i arbeidsoppgaver og mulighet til å tilpasse arbeidsdagen deretter.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

Empus Sande

 • Ulike typer monteringsoppdrag
 • Salgsarbeid i butikk
 • Salgsarbeid kantine
 • Lagerhold
 • Makulering
 • Vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Kjøkken/catering
 • Bilpleie
 • Vedproduksjon
 • Produksjon av strikkeprodukter
 • Produksjon av keramikkprodukter
 • Produksjon av glassprodukter
 • Hagearbeid/vedlikehold
 • Flytteoppdrag
 • Aktivitetsoppdrag (Aktivitør/helse)

Empus Holmestrand

 • Ulike typer monteringsoppdrag
 • Salgsarbeid i butikk
 • Lagerhold
 • Makulering
 • Vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Bilpleie
 • Hagearbeid – serviceoppdrag
 • Levere frukt og mat til bedrifter
 • Trykk på kopper
 • Trykk på tekstiler
 • Trykk av banner og rollup
 • Produksjon av klistremerker
 • Produksjon av plakater

Lærekandidatene tilbys kurs underveis i opplæringsløpet, både interne og eksterne. Eksempler på dette er truckførerkurs, Kurs i HMS, Kurs i sosiale medier.

Koordinator legger opp til at lærekandidater som ønsker utplassering i eksterne bedrifter skal få mulighet til dette. Vi har løpende avtaler med noen bedrifter, men tar også kontakt med nye bedrifter hvis dette er ønskelig og aktuelt innenfor faget.

Empus AS er opptatt av et godt samarbeid med foreldre/foresatte, og legger til rette for et tett foreldresamarbeid for de som ønsker dette. Vi samarbeider også med bolig/utetjeneste og andre instanser der dette er nødvendig.

Vi samarbeider med NAV i god tid før lærekandidattidens slutt for å sikre en god overgang til videre arbeidsliv.

Kontaktperson Empus Sande:

Lene Christin Engen tlf: 94009157

Adresse: Kirkesanger Pedersensvei 3, 3070 Sande

Kontaktperson Empus Holmestrand:

Anne Therese Myhren tlf: 97316669

Adresse: Våleveien 29, 3083 Holmestrand

Empus AS

Hagaveien 3
3070 Sande i Vestfold