Grep

GREP er en arbeidsinkluderingsbedrift som er eid av de fire grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan, og er en av Norges største aktører innen sitt felt. GREP tilbyr muligheter for mennesker på vei mot, eller tilbake til arbeid, og et bredt spekter av varer og tjenester fra egen produksjon.

Stortinget har gitt NAV og arbeidsmarkedsbedriftene oppdraget å sørge for arbeidsinkludering for flest mulig. Alle som er i stand til det skal få og beholde en jobb. I GREP skjer dette i form av over to hundre ordinært ansatte, flere hundre personer på varig tilrettelagt arbeid, og ikke minst ved fullt trykk på kvalifisering og formidling til arbeid for svært mange personer hvert år. Oppdraget er gitt og utføres i nært samarbeid med NAV og over seks hundre bedrifter i Grenland. GREP Porsgrunn er organisasjonens hovedkontor, med lokaler i Floodmyrveien 29 på Engerfeltet i enden av Vallermyrene. Utover dette har GREP flere ulike lokasjoner i Grenland. Alle GREPs lokaler rommer aktiviteter som til sammen bidrar til å gi alle mennesker muligheten til å yte sitt beste!

Kontaktperson

Asgeir Slåen
tlf. 990 16 350
epost: Asgeir.slaen@grepgrenland.no

Her finner du oss