Helsefagarbeider

Vil du jobbe med mennesker som trenger deg? Kan du gi praktisk hjelp, pleie og omsorg til folk i alle aldre? Helsefaget kan passe deg godt.

Helsefagarbeider

Vil du jobbe med mennesker som trenger deg? Kan du gi praktisk hjelp, pleie og omsorg til folk i alle aldre? Helsefaget kan passe deg godt.

Hva gjør en helsefagarbeider?
Helsefagarbeidere jobber med barn, unge, voksne og eldre med ulike behov for hjelp. Hva du gjør avhenger av hva pasienten eller brukeren trenger. Noen trenger hjelp til innkjøp av mat, vask og personlig hygiene. Andre trenger hjelp til sykepleie, sårstell, bruk av hjelpemidler, kosthold eller fysisk aktivitet.

Som helsefagarbeider jobber du tett med mennesker, men du kommer også til å skrive noen rapporter og journaler. Det er et variert arbeid hvor du jobber selvstendig og i team med andre. Du møter folk med forskjellig kulturell bakgrunn, lærer samspill mellom mennesker, utvikler evne til å gjøre vurderinger og opptre profesjonelt og respektfullt ovenfor andre.

Jobben preges av godt arbeidsmiljø blant kolleger som trives med å hjelpe andre.

Hva er det beste med jobben?

Menneskene du møter, hjelper og jobber med. Du blir en viktig person for folk som setter pris på det du gjør for at de skal få en bedre hverdag.

Fullført og bestått opplæring gir deg kompetansebevis og mulighet til å jobbe som helsefagarbeider.

Dette kommer du til å lære:

  • Helsefremmende arbeid.
  • Kommunikasjon og samhandling.
  • Yrkesutøvelse.
  • Grunnleggende sykepleie.
  • Tverrfaglig samarbeid.
  • Planlegge og gjennomføre forebyggende pleie.
  • Mat og kosthold.
  • Tiltak som øker livskvalitet.
  • Veiledning i helsefaglige spørsmål.

Last ned individuell lærekandidatplan:

Noe for deg? Topp!

Ta vare på saken eller del den med noen.

Her kan du bli helsefagarbeider: