Jobbintro

Til daglig er over 200 mennesker i jobb gjennom Jobbintro, ute i en bedrift eller i en av våre avdelinger.

I løpet av et år har vi kontakt med mange som har kommet i en omstillingsfase. Noen trenger bare en kort karriereveiledning for å komme seg videre. Andre har behov for oppfølging og veiledning over litt tid, påfyll av kunnskap eller andre tiltak for å oppnå en tilfredsstillende hverdag.

Kontaktperson

Pål-Arild Thuve Simonsen
tlf. 901 83 973
epost: Pal-arild.Simonsen@jobbintro.no  

Her finner du oss