Keops

Keops Kurs- og arbeidssenter KF er en arbeid- og inkluderingsbedrift i Porsgrunn kommune. Keops har bidratt til arbeidsinkludering i regionen i over 30 år, og vår visjon er å være ledende i å skape og levere tjenester som fremmer yrkesrettet aktivitet for alle.

På Keops søker vi å ta tak i den enkelte elevs ressurser og muligheter, og vi er opptatt av å finne gode koblinger mellom disse og aktuelle arbeidsoppgaver. Vi lager individuelt tilpassede fremdriftsplaner og har god erfaring med at eleven selv er med på å forme egne kvalifiseringsløp. Vi mener at økt eierskapet til egen prosess bidrar til økt motivasjon og mestring.

Et opplæringsløp på Keops har som overordnet mål å bidra til realisering av elevens ressurser og evner, og å skape en god overgang og forankring til et yrkesaktivt liv.

Kontaktperson

Torunn Evensen
tlf. 917 00 533
epost: TE@keopsporsgrunn.no

Her finner du oss