Kvito

Kvito AS er ei arbeids- og inkluderingsbedrift, som er eigd av kommunane Vinje, Tokke, Kviteseid og Nissedal. I alle kommunane har me gode opplæringsarenaer. Me har eit godt samarbeid med lokale bedrifter, som me brukar til hospitering, dersom det er område innanfor opplæringa me manglar internt i bedrifta.

Kvito AS tilbyr godt tilrettelagde oppgåver, slik at den enkelte skal, gjennom opplæring, kjenne meistring, utvikling og auka livskvalitet.

Vidaregåande skular, eigarkommunar, Nav og det lokale næringsliv er gode samarbeidspartnarar.

Kontaktperson

Kari Årlid
tlf. 958 84 644
epost: kari.aarlid@kvito.no 

Her finner du oss