Logistikkoperatør

Kunne du tenke deg å drive med transport? Kanskje liker du å kjøre truck eller trives med å ta hånd om varer, last og gods som skal sendes videre. Les om logistikk her.

Logistikkoperatør

Kunne du tenke deg å drive med transport? Kanskje liker du å kjøre truck eller trives med å ta hånd om varer, last og gods som skal sendes videre. Les om logistikk her.

Hva gjør en logistikkoperatør?
Ofte jobber man på et lager eller godsterminal. Du kan jobbe med å sikre last, klargjøre ting som skal sendes eller flyttes, lagre og ta hånd om varer og gods. Her er du aktiv og kan jobbe med mange forskjellige ting. Alt fra å lære om lønnsom drift og truckkjøring til fysisk behandling av varene.

Du kommer til å jobbe med kolleger i et strukturert miljø. Gjennom arbeidet møter du leverandører, kunder og lærer om regler for helse, miljø og sikkerhet. I en jobb som dette er det viktig med gode rutiner. Det kommer du til å merke nytten av i hverdagen.

Hva er det beste med jobben?

Fysisk og variert arbeid med faste rutiner. Muligheter for utvikling og spesialisering i det du er best på.

Fullført og bestått opplæring gir deg kompetansebevis og mulighet til å jobbe som logistikkoperatør.

Dette kommer du til å lære:

  • Eksternlogistikk.
  • Internlogistikk og lagerhold.
  • Håndtering av gods.
  • Sikkerhet og lover.
  • Vurdere og planlegge transportløsninger.
  • Veiledning og service.
  • Bruk av digital verktøy.
  • Bruk av tekniske hjelpemidler.

Last ned individuell lærekandidatplan:

Noe for deg? Topp!

Ta vare på saken eller del den med noen.

Her kan du bli logistikkoperatør: