Smiløkka Arena

Vår visjon «Mulighetenes Arena, trygghet og glede i arbeid og utvikling» avspeiles i vårt arbeid og i møte mellom medarbeidere, deltakere og samarbeidspartnere.

Smiløkka Arena AS er Produksjonsbedrift, tiltaksarrangør for NAV og en opplæringsbedrift for lærekandidater.

Vår visjon «Bedre muligheter for alle» avspeiles i vårt arbeid og i møte mellom medarbeidere, deltakere og samarbeidspartnere.

Smiløkka Arena setter individet i fokus og har et helhetsperspektiv på deg i din utviklingsprosess. Vi tilbyr individuell veiledning med opplæring og arbeidstrening slik at du skal kunne realisere egne mål i forhold til arbeid og aktivitet. Som deltaker vil du erfare at dyktige fagfolk bistår og hjelper deg til å utvikle din egen plan, finne dine ubrukte ressurser og nå dine mål. Med dette som grunnlag lager vi produkter og tilbyr tjenester vi er svært stolte av og som er til glede i et større perspektiv enn bare for sluttbruker.

Våre verdier er Samspill, Mestring og Respekt.

Med Samspill mener vi samarbeid på tvers av avdelinger, på tvers av ansatte og deltakere og ikke minst mot samarbeidspartnere.

Med Mestring mener vi å tilrettelegge for at alle skal møte utfordringer tilpasset eget nivå. Støtte og oppmuntring i hverdagen skal bidra til at man strekker seg litt lenger. Gjennom mestring bygges økt selvtillit og selvfølelse.

Respekt handler om at det på Smiløkka møtes mange mennesker med svært ulike forutsetninger og bakgrunn. Når vi viser respekt møter vi et annet menneske med samme aktelse som vi selv ønsker å bli møtt med.

Kontaktperson

Christina Gogoll
tlf. 468 92 158
epost: Christina@smilokka.no 

Her finner du oss