Fagoperatør i trelast

Er du i god fysisk form og kan tenke deg å bruke kroppen når du jobber? Liker du treverk, tradisjoner, verktøy og maskiner? Bli fagoperatør i trelast.

Fagoperatør i trelast

Er du i god fysisk form og kan tenke deg å bruke kroppen når du jobber? Liker du treverk, tradisjoner, verktøy og maskiner? Bli fagoperatør i trelast.

Hva gjør en fagoperatør i trelast?
Trelast er en bransje med lange tradisjoner i Norge. Vi leverer trevarer til bygg, anlegg og produksjoner i Norge og Europa. I jobben som fagoperatør kan du bli med på dette. Som regel jobber du på sagbruk eller høvleri, på en måte som tar hensyn til skogen og bidrar til en bærekraftig utvikling.

Du jobber med å velge materialer, bruke verktøy, stille inn maskiner og produsere mange ulike typer tre-produkter. Her får du brukt dine kreative evner og gode arbeidsvaner i en jobb hvor du jobber både med fysiske og digitale verktøy.

Hva er det beste med jobben?

Fysisk arbeid med maskiner og verktøy er spennende. Du kan utvikle deg i trygge rammer i et miljø med stolte tradisjoner.

Fullført og bestått opplæring gir deg kompetansebevis og mulighet til å jobbe som fagoperatør i trelastfaget.

Dette kommer du til å lære:

  • Produksjon.
  • Oppdeling av tømmer.
  • Fordeling av tre.
  • Helse, miljø og sikkerhet.
  • Fagets historie og plass i samfunnet.
  • Materialets muligheter.
  • Dokumentasjon og bruk av
    digitale verktøy.

Last ned individuell lærekandidatplan:

Noe for deg? Topp!

Ta vare på saken eller del den med noen.

Her kan du bli fagoperatør i trelast: