Velle Utvikling AS

Velle Utvikling AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift som tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold. Det gjør vi i samarbeid med NAV og lokale opplæringsinstitusjoner.

Lang erfaring
Velle Utvikling AS er en profesjonell leverandør av kurs og produkter, yrkesveiledning og individuell tilrettelegging. Vi har over 50 års erfaring innen arbeid og inkludering, og kan hjelpe deg frem til kompetansebevis og fagbrev i 12 forskjellige fag. For tiden jobber det rundt 30 lærekandidater hos oss.

Godt miljø og tett oppfølging
Vi ønsker å skape et trygt og forutsigbart læringsmiljø for alle våre lærekandidater. Våre instruktører og fagansvarlige vil følge deg gjennom arbeidsdagen. Kantinen vår er en hyggelig samlingsplass hvor du får kjøpt lunch for en 10-er.

Tilpasset opplæring i skjermet miljø
Våre lærekandidater lærer seg yrket sitt ved å gjøre både øvingsoppgaver og vanlige arbeidsoppgaver. Som lærekandidat hos oss vil du få oppgaver som er tilpasset din egen læreplan. Etter hvert som du blir klar for nye oppgaver vil du få bli med i produksjonen.

Profesjonell leverandør
Produksjonen og produktene våre er et verktøy for å gi deg best mulig opplæring. Det er alltid hyggelig å se produkter du har vært med på å lage bli kjørt ut til fornøyde kunder. Vi har god erfaring med denne typen opplæring, og ser at enkelte lærekandidater trenger akkurat dette for å ta steget videre mot fullt fagbrev.

YFF – Yrkesfaglig fordyping
Alle AHT-linjer ved de videregående skolene i Vestfold får invitasjon til et besøk og omvisning ved Velle Utvikling AS. Gjerne med foresatte om det er ønskelig. Vi tilbyr 10 dager Yrkesfaglig fordyping (YFF) den høsten elevene begynner i 2. klasse. Da får elevene prøvd seg i ett eller to fag før de velger fagretning i februar og får 10 nye YFF-dager utover våren.

Hva skjer etter endt læretid?
Vårt mål er å gjøre overgangen fra å være lærekandidat til å bli arbeidstager så grei som mulig. Vi har et stort nettverk og setter deg i kontakt med våre samarbeidspartnere i god tid før du er ferdig med læretiden.

Vi ønsker deg velkommen som lærekandidat!

Kontaktperson

Fredrik Bredesen
tlf. 947 93 065
epost: Fredrik.bredesen@velle.no

Her finner du oss