Velle Utvikling AS

En arbeidsmarkedsbedrift som tilbyr produkter og tjenester til næringslivet i hele Vestfold i samarbeid med NAV og lokale opplæringsinstitusjoner.

Velle Utvikling AS tilbyr opplæring og arbeidstrening ut fra en helhetlig tilnærming. Dette innebærer at vi er styrt av hvilke mål som skal nås og hvilke utfordringer som skal løses. Våre forretningsområder har stor samfunnsøkonomisk betydning, og vi mener vi bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv når flere går over i aktivt lønnet arbeid.

Lang erfaring
Velle Utvikling AS har over 50 års erfaring innen arbeid og inkludering er en profesjonell leverandør av kurs og produkter, yrkesveiledning og individuell tilrettelegging.

Vi har for tiden 22 lærekandidater og kan tilby 13 ulike fagretninger, der man kan ta kompetansebevis eller fagbrev.

Godt miljø og tett oppfølging
Vi legger stor vekt på å skape et trygt og forutsigbart læringsmiljø for alle våre lærekandidater.

Våre instruktører og fagansvarlige jobber tett på hver og en og følger dem opp sosialpedagogisk og faglig.

Lærekandidatene får samfunnsaktuell fellesteori to ettermiddager i måneden og tilbud om fellestrim tre ganger i uka, der det passer inn.

Det blir også avholdt morgenmøter med felles informasjon og ulike aktiviteter i oppstarten og utover høsten.

Vi arrangerer også ulike sosiale aktiviteter som bowling, Sverigetur og annet, flere ganger i året.

I kantinen vår, får alle kjøpe lunch for kr 10,- pr. dag.

Opplæringskoordinatoren er et bindeledd mellom lærekandidat og instruktør/faglig leder, samt Opplæringskontoret OKTAV AS og deres samarbeidspartnere.

Koordinatoren er også med på halvårssamtaler og møter, for å ivareta lærekandidaten på best mulig måte.

Individuelt tilpasset fagopplæring i et skjermet miljø
Ved de forskjellige arenaene blir det lagt stor vekt på at lærekandidatene skal lære seg et yrke ved å utføre øvingsoppgaver og ordinære arbeidsoppgaver tilpasset «Lærekandidatens Opplæringsplan» og den progresjonen den enkelte lærekandidat har anledning til å følge.

Profesjonell leverandør
Produksjonen og produktene er et verktøy for å gi best mulig opplæring, og det gir kandidatene stor mestringsfølelse når de får jobbe i et ordinært arbeidsmiljø og ser at de bidrar til den daglige driften.   

Vi ser også at enkelte lærekandidater trenger akkurat denne formen for opplæring, for å ta steget videre mot fullt fagbrev.

YFF – Yrkesfaglig fordyping
Alle AHT-linjer ved de videregående skolene i Vestfold, får invitasjon til besøk og omvisning ved Velle Utvikling AS. Gjerne med foresatte om det er ønskelig.

Bedriften tilbyr 10 dager YFF den høsten elevene begynner i 2. klasse. Da får de prøvd seg ved en eller to arenaer, før de velger fagretning i februar og får 10 nye YFF-dager i ønsket fag utover våren.

Vi ser at dette gir elevene gode forutsetninger til å ta riktig valg av fag og at overgangen fra skoleelev til lærekandidat, blir mest mulig forutsigbar og trygg.

Hva skjer etter endt læretid?
Vi ønsker å gjøre overgangen fra å være lærekandidat til å bli arbeidstager så sømløs som mulig.

Vi har et stort nettverk og oppretter kontakt med aktuelle saksbehandlere og samarbeidspartnere, slik at lærekandidaten blir godt ivaretatt etter endt kompetanseprøve.

Vi ønsker deg velkommen som lærekandidat

KONTAKTPERSON:

Jan-Tore Tveiten, tlf. 414 69 102.

epost: Jan-Tore.Tveiten@velle.no

Besøk nettsiden her.

 

Velle Utvikling

Velle Utvikling

Velle, Kjeldås Barnehage

Velle, Kjeldås Barnehage

Her kan du ta:
Barn og ungdomsarbeider

Velle, Træleborg Barnehage

Velle, Træleborg Barnehage

Her kan du ta:
Barn og ungdomsarbeider

Velle, Sigirdløkka Barnehage

Velle, Sigirdløkka Barnehage

Her kan du ta:
Barn og ungdomsarbeider

Velle, Olaløkka Barnehage

Velle, Olaløkka Barnehage

Her kan du ta:
Barn og ungdomsarbeider