For ungdom

Du har sikkert tenkt på fremtiden din, det har vi også. Liker du å lære ved å jobbe med praktiske ting? Som lærekandidat i Oktav fortsetter du den videregående opplæringen din, ved å være i en av våre bedrifter. Det er viktig for alle mennesker å ha noe gjøre, oppleve mestring og ha fine folk rundt seg.

Det får du her! 

Praktisk arbeid, noe for deg? 

Hvor kan jeg prøve meg?

Det er viktig at du får en opplæring du liker og klarer. Derfor kan du prøve deg i jobben, og dette kalles yrkesfaglig fordypning (YFF). Skolen din tar kontakt med aktuelle bedrifter. Besøk gjerne forskjellige bedrifter og se på ulike fag. Hvis du liker jobben, kan du søke opplæring der.

Oktav har 16 ulike opplæringsbedrifter du kan velge mellom. Alle er gode på tilrettelagt fagopplæring.

Hvilke fag kan jeg velge?

Hva du vil jobbe med, vet du best selv. Skolen og bedriften hjelper deg på veien. Sammen finner dere ut hva du er best på, hva du vil gjøre og hvor du vil jobbe. Å være lærekandidat er et aktivt valg og du skal selv være med å vurdere hvilket lærefag som passer deg best.

Hvordan søker jeg?

Du må søke om å bli lærekandidat innen 1. februar det siste året du går på videregående. Dette hjelper skolen deg med. Etter du har søkt, har fag- og yrkesopplæringen, skolen og Oktav et møte med deg (og foresatte hvis du ønsker). I møtet finner vi sammen ut om dette er det riktige tilbudet for deg og hvilket lærefag du velger. 

Husk 1. februar

Praktisk arbeid

Du blir ansatt i bedriften, men selv om du jobber er du fremdeles under videregående opplæring. Du følger vanlige regler for arbeidslivet, som blant annet innebærer; 

  • En arbeidskontrakt der arbeidstid og opplæringslønn viss
  • Du må møte opp til tide og melde fra om fravær
  • Du har krav på fem ukers ferie, disse fordeler du sammen med bedriften
  • Du har ansvar for å komme deg til jobben, da det ikke går skoleskyss. Husk at du må betale for transport selv

Å være i jobb, med alt hva det innebærer, kommer du til å lære masse om!

Opplæringen

Under opplæringen får du tid til å lære og utvikle deg i arbeidsoppgavene i faget. Du er med på å bestemme mål for opplæringen. Opplæringen blir tilrettelagt spesielt for deg. Du får tett oppfølging, både faglig og sosialt, og har din egen lærer (faglig leder).

Du vil få tilgang til dine læringsplaner og logger det du lærer i OLKweb, en app.

Kompetanseprøven

Som regel er du lærekandidat i to år, og du går opp til kompetanseprøven i din bedrift. Her får du vise frem hva du har lært. Etter du har bestått prøven får du et kompetansebrev fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Veien videre

Etter bestått kompetanseprøve er du ferdig med videregående opplæring. For de fleste av våre lærekandidater er tilrettelagt arbeid et godt alternativ videre. Tilrettelagt arbeid kan du søke i en av opplæringsbedriftene, det finnes også andre muligheter.

Vi hjelper deg på veien, men valgene er dine!