Oktav – individuelt tilpasset fagopplæring.

Oktav – individuelt tilpasset fagopplæring.

Informasjon om oppstart etter ferien

Oppdatert, 12. august-2020

Nå har de fleste av våre lærekandidater gjenopptatt opplæringen etter ferien, og alle våre nye kandidater har felles oppstart, Mandag 17/8/20.

I tillegg, vil nå vårt opplæringstilbud gå ut i hele det nye fylket, med utvidede grenser både mot vest og nord i gamle Telemark. Det fagre aukar på.

Alle våre opplæringsbedrifter, følger nøye våre egne og myndighetenes smitteverntiltak og anbefalinger. Vi holder fremdeles begrensninger på møter og samlinger, og vil holde informasjonsflyten oppe, hva gjelder endringer og praksis i en ny tid.

Opplæringen og oppfølgingen av hver enkelt lærekandidat, vil verken begrenses eller lide under smitteverntiltakene som vi fremdeles må håndheve.

Snarere tvert imot, vi har sett en årvåkenhet og bevissthet for egen helse og sikkerhet, og et felles ansvar som samler oss.

Vi ønsker alle våre lærekandidater et rikt og inspirerende opplæringsår!

Møt andre lærekandidater og se hvordan Oktav kan hjelpe deg.

Møt andre lærekandidater, og se hvordan Oktav kan hjelpe deg.

Fra skolebenk til praktisk arbeid

Fra skolebenk til praktisk arbeid

Se noen av fagene, og møt noen av lærekandidatene

Se noen av fagene, og møt noen av lærekandidatene

Bli kjent med oss

Les mer om hva vi driver med og hvordan vi hjelper deg ut i arbeid.

Bli kjent med oss

Les mer om hva vi driver med og hvordan vi hjelper deg ut i arbeid.

Fra søknad mot jobb

Vi hjelper deg hele veien, fra søknad til ferdig utdanning.

Fra søknad til jobb

Vi hjelper deg hele veien, fra søknad til ferdig utdanning.

Hos disse bedriftene kan du ha opplæring

Disse bedriftene hjelper deg

OKTAV er glade for å inkludere 7 nye medlemsbedrifter fra Telemark