Den travle hverdagen

Ja, hvem har ikke følt på den, eller kanskje er du en av oss som føler på den til stadighet?

Barn som skal ha morgenstell med kreativ matpakke og rene klær. Sekker og bager med uteklær og inneklær. Hvem skal ha med ski og akebrett og hvem skal på svømming? Kommer vi tidsnok til jobb, skole og barnehage? Syke barn eller gamle foreldre som trenger omsorg og hjelp.

Og ungdommen, de som egentlig skal klare seg selv, men som vi vet, trenger et støttende ord og et klapp på skulderen, selv om vi noen ganger, mest av alt, har lyst til i gi dem et spark i baken og ønske dem lykke til på reisen.

Og så jobben da.

Den evige følelsen av å ikke strekke til, med forberedelser til møter, avtaler på gule lapper, tidsfrister, HMS og kvalitet. Ledere og kollegaer som krever alt for mye av deg og som ikke skjønner at du er stresset og allerede har alt for mye å gjøre. DET burde vel ikke være så vanskelig å se??

Og midt oppe i alt dette, så har du ansvaret for at lærekandidatene du er faglig leder for, skal få den opplæringen og oppfølgingene som lovverket krever og bedriften din sa ja til, da de bestemte seg for å ansette lærekandidater gjennom OKTAV.

Vel, de fleste av oss er knyttet opp mot jobb rundt 1/3 av døgnet, 5 dager i uke og skal jobbe i pluss/minus 45 år.  Det blir mange timer!

For å klare dette uten alt for stor slitasje på kropp og sjel, kreves det god ledelse, gode kollegaer, god kommunikasjon og ikke minst god planlegging.

De aller fleste av oss liker forutsigbarhet. Det gjelder også de lærekandidatene vi er så heldige å få jobbe sammen med. De har ofte utfordringer med å huske, lese/skrive eller å ta til seg informasjon og bruker mye energi på å samle og sortere den informasjonen de får i løpet av en kort samtale.

For å gjøre arbeidsdagen og uka mest mulig forutsigbar for lærekandidatene, kollegaer og meg selv, laget jeg en fagekodet ukeplan med korte tekster som var kjent for lærekandidatene. Dette gjorde lærekandidatene mye mere selvstendige og jeg fikk bedre tid til andre arbeidsoppgaver.

Planen ble gjennomgått sammen med lærekandidatene hver morgen. Vi brukte gjerne mandagene for å justere planen for den enkelte, før den ble hengt opp lett synlig i verkstedet.

Her er ukeplanen vi brukte i Platearbeiderfaget.

Bare kopier den og gjør den om, slik at den passer hos dere.

Ukeplan for lærekandidater høsten 2019

Plate/sveis

Kl Mandag Kl Tirsdag Kl Onsdag Kl Torsdag Kl Fredag
08.00 Morgenmøte 08.00 Morgenmøte 08.00 Morgenmøte 08.00 Morgenmøte 08.00 Morgenmøte
08.20 Produksjon/øving 08.10 Produksjon/øving 08.10 Produksjon/øving 08.10 Produksjon/øving 08.10 Produksjon/øving
08.50 Kaffepause 08.50 Kaffepause 08.50 Kaffepause 08.50 Kaffepause 08.50 Kaffepause
09.05  Praksisteori Produksjon/øving 09.05 Produksjon/øving eller praksis 09.05  Praksisteori Produksjon/øving 09.05 Produksjon/øving eller praksis 09.05 Praksisteori Produksjon/øving
11.00 Lunch 11.00 Lunch 11.00 Lunch 11.00 Lunch 11.00 Lunch
11.30 Arbeidstrening med eget produkt eller produksjon 11.30             13.30 Produksjon/praksis      og øvingsoppgaver            Kaffepause    Teori fra kl 13.30   den første tirsdagen i mnd 11.30 Arbeidstrening med eget produkt eller produksjon 11.30             13.30  Produksjon/praksis      og øvingsoppgaver           Kaffepause   Teori fra kl 13.30   den siste torsdagen i mnd 11.30 Arbeidstrening med eget produkt eller produksjon
 
13.30 Kaffepause 13.30 Kaffepause 13.30 Kaffepause
13.40 Opprydding og logg 13.40 13.40 Opprydding og logg 13.40 13.40 Opprydding  og logg Husk fellesområdet
14.00 Trimrom 14.00 14.00 Trimrom 14.00 14.00 Trimrom
15.00 Stemple ut 15.00 Stemple ut 15.00 Stemple ut 15.00 Stemple ut 15.00 Stemple ut

  1. Alle skal være på jobb/morgenmøte kl 08.00 om ikke annet er avtalt. Si fra i god tid hvis du skal til lege osv.
  2. Kaffepause kl 08.50 til 09.00 og kl 13.30 til 13.40. Andre pauser skal avtales med instruktør.
  3. Sjekk din egen arbeidsplan/ukeplan før du spør instruktøren din hva du skal gjøre.
  4. Heng lånt verktøy/arbeidsredskap tilbake på plass så snart du er ferdig med å bruke det.
  5. Alle hjelper til med å rydde fellesområder. Ingen er ferdig før alle er ferdig.

Jan-Tore