Aktivitørfag

I aktivitørfaget kan du lære å:

  • gjennomføre aktiviteter som fremmer helse og et aktivt liv for brukere
  • ta utgangspunkt i hva brukeren kan utføre av aktiviteter
  • kommunisere med brukere på ulike måter

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb.

Bilde er tatt av lærekandidater på Via Færder.

Opplæringsbedrifter