Bakerfag

I bakerfaget kan du lære å:

  • bake forskjellige brød og kaker til ulike målgrupper
  • ulike metoder for heving og steking
  • bruke forskjellige verktøy og maskiner, samt vedlikeholde dem

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

Obs; hvis du tar bakerfaget på Tangent så er det på Nauen i Tønsberg. Her er læreplanen i faget; TLKP BakerfagetLK20

Opplæringsbedrifter