Barn- og ungdomsarbeiderfag

I barn- og ungdomsarbeiderfaget kan du lære å:

  • gjennomføre ulike aktiviteter for barn, slik som å tegne, lese for, leke ute og inne
  • bistå ved påkledning, matstunder og delta i barnas hverdag

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

Her er læreplanen i faget; tlkp-bualk20

Opplæringsbedrifter