Byggdrifterfag

I byggdrifterfaget kan du for eksempel lære å:

  • reparere og sjekke bygninger for behov av vedlikehold
  • ha daglig ettersyn av bygninger etter faste rutiner
  • håndtere uteområde i sommerhalvåret med f.eks gressklipping og kantklipping

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

Her er læreplanen i faget; tlkp-byggdrifterlk20

Opplæringsbedrifter