Hestefag

I hestefaget kan du for eksempel lære å:

  • utføre daglig stell av hesten og fore hesten med riktig mengde og innehold
  • møkke boksen til hesten
  • daglig tilsyn for å se etter skader eller sykdommer

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

Her er læreplanen i faget; TLKP HestefagetLK20

Opplæringsbedrifter