Industrimontørfag

I industrimontørfaget vil du blant annet lære å;

  • montere og teste ulike produkter etter tegninger
  • bruke ulike verktøy og maskiner

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

Opplæringsbedrifter