Industritekstilfag

I industritekstilfaget kan du for eksempel lære å:

  • bruke forskjellige maskiner for sying, og hvordan de vedlikeholdes
  • bruke ulike måter å sette sammen stoff, og med ulike metoder
  • lære ulike måter å klippe/tilskjære/stanse

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

 

Opplæringsbedrifter