IT-utviklerfag

I IT-utviklerfaget kan du for eksempel lære å:

  • bygge en nettside fra bunnen av
  • kode i språkene JavaScript, HTML, CSS, C#
  • Front End utvikling
  • hvordan alle digitale flater fungerer og snakker sammen

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

Her er læreplanen i faget; TLKP IT-utviklerfagetLK20

Opplæringsbedrifter