Logistikk

I logistikkfaget kan du for eksempel lære å:

  • flyten av en vare fra et sted til et annet
  • pakke opp varer og kontrollere riktig mengde/kvalitet
  • pakke varer for utsendelse til kunde

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

Her er læreplanen i faget; TLKP LogistikkfagetLK20

Opplæringsbedrifter