Mediedesign

I mediedesignfaget kan du for eksempel lære å;

  • utvikle og produsere design til ulike medieflater
  • designe og produsere grafikk
  • lage trykk, plakater, skilt og kort til ulike kundegrupper

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

Bilde er tatt av lærekandidater på Grep. Her er læreplanen i faget; TLKP MediedesignfagetLK20

Opplæringsbedrifter