Medieteknikkfag

I medieteknikkfaget kan du for eksempel lære å;

  • planlegge og gjennomføre tekniske produksjoner fra ide til produkt (podcast, informasjonsfilmer etc)
  • bruke teknisk utstyr til lyd- og bildeproduksjon
  • bruke ulike typer programvare på ulike plattformer

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

Bilde er tatt av lærekandidater på Via Færder. Her er læreplanen i faget; TLKP MedieteknikkfagetLK20

Opplæringsbedrifter