Motormekanikkerfag

I motormekanikerfaget kan du for eksempel lære å:

  • utføre service på hage og parkmaskiner (for eksempel gressklippere, ryddesag, snøfreser, motorsag, hekksaks, jordfres)
  • feilsøke og reparere defekte hage- og parkmaskiner
  • justere motor på hage og parkmaskiner

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

Bilde er tatt av lærekandidater på Grep. Her er læreplanen i faget; tlkp-motormekanikerfagetlk20

Opplæringsbedrifter