Platearbeiderfag

I platearbeiderfaget kan du for eksempel lære å:

  • sveise med pinne og tråd
  • klippe plater for hånd og knekke plater i maskin
  • bruke mest mulig av materialer på en plate

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb.

Her er læreplanen i faget; TLKP PlatearbeiderfagetLK20

Opplæringsbedrifter