Renholdsfag

I renholderfag kan du lære å:

  • vaske ulike overflater
  • om ulike produkter og metoder
  • bruke miljøvennlige produkter

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

Opplæringsbedrifter