Service- og administrasjonsfag

I service- og administrasjonsfag kan du lære:

  • dokumentbehandling og fakturering
  • kommunikasjon med kunder og servicebehandling
  • å bruke digitale verktøy

Du kommer også lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb.

Bilde er tatt av lærekandidater på Smiløkka. Her er læreplanen i faget; tlkp-service–og-admin.faget

Opplæringsbedrifter