Servitørfag

I servitørfaget kan du lære å:

  •  servere mat og drikke
  •  yte god service til kundene slik at de får en positiv matopplevelse

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

Her er læreplanen i faget; tlkp-servitorfagetlk20

Opplæringsbedrifter