Snekkerfag

I snekkerfaget kan du for eksempel lære å:

  • bruke forskjellige maskiner og verktøy, og hvordan de vedlikeholdes
  • sette sammen materialer på forskjellige måter, f.eks med lim, skruer og spiker
  • følge tegninger for å lage et produkt eller montere sammen et produkt

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

Her er læreplanen i faget; TLKP SnekkerfagetLK20

Opplæringsbedrifter