Tavlemontørfag

I tavlemontørfaget vil du lære å

  • bygge elektriske tavler for ulike bygninger
  • styring og omforming av energi og signaler

Du kommer også til å lære om helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at du er trygg på jobb

Opplæringsbedrifter