Oktav AS

Ta kontakt med oss ved å ringe oss på telefon, eller sende ordinær e-post.

Hovedkontor
Adr
:
Smidsrødveien 2C, 3120 Nøtterøy.

Oss på kontoret:
Peik Hveem
Tlf 
900 97 161, e-post: peik@oktav.no

Reidar Vinje Stensvold
Tlf 938 59 620
, e-post: reidar@oktav.no

Linda Helèn Reppen Strøm
Tlf 416 85 701
, e-post: linda@oktav.no

Jenny Opdal
Tlf 406 49 258
, e-post: jenny@oktav.no

Stine Amundsen Østbye
Tlf 416 82 525, e-post:  stine@oktav.no

Jan-Tore Tveiten
Tlf 414 69 102, e-post:  jan-tore@oktav.no