Delecto har en genuin tro på at alle, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger, har noe å bidra med i en jobbsammenheng. Vi ønsker å bidra til at alle som kommer til oss får utforsket sine muligheter for å leve ut sitt fulle potensiale.

Våre verdier er:                                                                                                                           Profesjonalitet, nyskapning, raushet og respekt.

Her finner du oss:

Besøksadresse:

Lovisenbergveien 12,
3770 Kragerø

Kontaktperson:

Hanne Jensen
tlf. 90 55 46 78
epost: hanne@delectokragero.no