Vi har en genuin tro på at alle mennesker har talenter og ressurser. Vi vil gjerne bistå med karriereveiledning, kompetanseheving og arbeidsopplæring.

Våre verdier er:                                                                                                                                      Stolthet, raushet og bærekraft

Her finner du oss:

Besøksadresse:

Johan Sollies gate 13,
3188 Horten

Kontaktperson:

Olga Stabell
tlf. 951 70 408
epost: olga.stabell@jobbintro.no