Vår visjon er arbeidsglede. Med dette meiner vi at alle har rett til arbeid og ein meiningsfylt kvardag, der arbeidsglede skal vera hovudfokus både for tilsette og arbeidstakarar/jobbsøkarar.

Våre grunnleggande verdiar er:
tillit, toleranse og tryggleik

Her finner du oss:

Besøksadresse:

Dalsvegen 28,
3890 Vinje

Kontaktperson:

Hege Torunn Kovajord
Tlf: 911 23 772
E-post: hege.kovajord@kvito.no