Vårt mål er å legge til rette for et aktivt yrkesliv, på R A K eller i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi ser på arbeid som en viktig bidragsyter til god livskvalitet!

Våre verdier er:                                                                                                                                arbeidsglede, likeverd og vekst

Her finner du oss:

Besøksadresse:

Industriveien 2B,
3174 Revetal

Kontaktperson:

Carina Musk-Andersen
tlf. 98676632
epost: carina@rak.as