Smiløkka Arena setter individet i fokus og har et helhetsperspektiv på deg i din utviklingsprosess. Vi tilbyr individuell veiledning med opplæring, slik at du skal kunne realisere egne mål i forhold til arbeid og aktivitet.

Våre verdier er:
Samspill, mestring og respekt

Her finner du oss:

Besøksadresse:

Smiløkka 2,
3173 Vear

Kontaktperson:

Christina Gogoll
tlf. 468 92 158
epost: Christina@smilokka.no