Hjemme Alene

Haakon Stevens har hatt sin siste hjemme alene sending for Oktav. Nå er de fleste av lærekandidatene tilbake i rotasjon i større eller mindre grad. Da var det naturlig å avslutte med en 1 mai sending, med feiringen av selve arbeidet og hvor viktig det er for den enkelte å føle seg verdsatt og i aktivitet.

Vi har et ønske om å komme tilbake med en ukentlig podkastsending senere, hvor vi fokuserer på det å være lærekandidat, de ulike fagene vi representerer, hvilke bedrifter vi har i vår virksomhet og hva slags oppgaver de ulike fagene byr på.
I skrivende stund er det ikke bestemt når disse sendingene starter, men det vil vi informere om når tiden er inne.

Oktav ønsker å takke Haakon Stevens som har laget denne lange rekken av sendinger for oss, med mamma som den beste sidekick. Vi ønsker også å takke Smiløkka Arena for utlån av Haakon i denne tiden. Alle er tolket av Signo tolketjeneste.